PODMENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážený návštevník, sme veľmi radi, že sa zaujímate o naše stránky. Oboznámte sa, prosím, s podmienkami spracovania osobných údajov. Pomôže nám to predísť prípadným nedorozumeniam a nejasnostiam.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

EVOGEAR s.r.o.

Sídlo: Kátlovce 16, 91955 Kátlovce

IČO:51744830

DIČ:2120791299

IČ DPH:SK2120791299 I

BAN: SK51 0900 0000 0051 4599 9823

ZÍSKAVANIE A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 

Vaše osobné údaje sa zaznamenajú jedine v prípade, že nám ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad vyplnením objednávkového formulára alebo prihlásením sa na odber newslettera a vyjadrením Vášho súhlasu s ich spracovaním. Týmto súhlasom nám umožňujete spracovať Vaše osobné údaje, za účelom, ktorý je osobitý pre nasledujúce prípady:

 

A: Vyplnením objednávkového formulára

 

Údaje sú zašifrovaným mailom odoslané na firemný mail. Tieto informácie sú spracované za účelom vystavenia cenovej ponuky a ďalej pre ďalšiu komunikáciu pre dohodnutie detailov o objednávke a vystavenia faktúry na dobu neurčitú.

 

B: Vyplnením objednávky v e-shope

 

Údaje sú ukladané do šifrovanej databázy na dobu neurčitú. Tieto údaje spracovávame za účelom dodania tovaru a vystavenia faktúry.

 

C: Prihlásenie sa na odber newslettra

 

Tento súhlas nám udeľujete na dobu neurčitú a je kedykoľvek odvolateľný. Informácie sú poskytnuté za účelom odosielania e-mailu, ktorý vás bude informovať o novinkách akciách a pod. Pre odhlásenie stačí kliknúť na príslušný odkaz pod e-mailom.

 

ZAZNAMENÁVANIE IP ADRESY

Keď navštívite niektorú z webových stránok prevádzkovatela, zaznamenajú naše webové servery IP adresu, ktorá Vám bola pridelená poskytovateľom internetových služieb prípadne ju máte vo vlastníctve. IP adresu zaznamenávame najmä z dôvodu potenciálnej súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní. V prípade účasti v súťaži IP adresu zaznamenávame tiež za účelom možnosti odfiltrovania podvodného hlasovania. IP adresu ukladáme na dobu neurčitú.

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ plne rešpektuje dôverný charakter Vašich údajov, ktoré vypĺňate na týchto stránkach. Údaje sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu.

 

 

ĎALŠIE PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Okrem odvolania súhlasu môžete tiež na základe písomnej žiadosti vyžadovať:

Potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal vaše osobné údaje na spracúvanie,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil.

AKCIA! Pri kúpe konfigurovateľného púzdra zadajte kód "KONFIGURATOR" v košíku a získate zľavu 5%! Do správy pri objednávke nám napíšte, ako sa vám konfigurátor páči. Skryť